Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Hasła maskowalne w Internet Bankingu

28.03.2017 r.

Szanowni Klienci,

Szanując Państwa bezpieczeństwo z dniem 28 marca 2017 r. w Systemie Bankowości Internetowej zostały włączone hasła maskowalne. Jest to dodatkowe zabezpieczenie stosowane w czasie logowania do systemu. W odróżnieniu od zwyczajnego hasła, hasła maskowalnego nigdy nie podajemy w całości. W czasie logowania uzupełniamy jedynie wybrane - aktywne -pola oznaczone kolorem białym. W pola te wpisujemy znaki hasła odpowiadające im kolejnością.

Przykład:

Jeśli hasło to np. "Kowalski123", a aktywne pola mają nr: 1, 3, 4, 6, 10, to w panel należy wpisać kolejno: K, w, a, s, 2. Trzeba przy tym pamiętać, by zachować odpowiednia wielkość znaków. Jeśli zostaną puste pola na końcu, nic w nie nie wpisujemy.

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim


« Powrót

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: