Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzib± w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Nowy numer telefonu usługi SMS Banking

28.03.2017 r.

Szanowni Klienci

W zwi±zku ze zmian± operatora nast±pi zamiana numeru telefonu, z którego będ± wysyłane SMS-y z i formacj± o stanie rachunkuna 661005310.

 

Dotychczasowy numer telefonu przestanie działać.

 

Zarz±d

Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzib± w Makowie Mazowieckim


« Powrót

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzib± w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: